top of page

שיפוץ בריכות שחייה ציבוריות

 שיפוץ בריכות שחיה מתבצע, לרוב,  עקב חוסר התאמה של הבריכה לתקנים לבניית בריכה ציבורית שדורש משרד הבריאות.  גיא פז בעל חברת אגמית הוא בעל רישיון מפעילי בריכות של משרד הבריאות מה שמאפשר לו תכנן ולבצע שיפוץ בריכה על הצד הטוב ביותר בהתאמה מושלמת לכל הדרישות שמציב משרד הבריאות.

bottom of page