top of page
בריכת שחיה ציבורית
בריכת שחיה ציבורית
press to zoom
הקמת בריכת שחיה ציבורית
הקמת בריכת שחיה ציבורית
press to zoom
הקמת בריכת שחייה ציבורית
הקמת בריכת שחייה ציבורית
press to zoom
הקמת בריכות שחיה ציבוריות
הקמת בריכות שחיה ציבוריות
press to zoom
בריכה ציבורית אחרי שיפוץ
בריכה ציבורית אחרי שיפוץ
press to zoom
בריכה ציבורית אחרי שיפוץ
בריכה ציבורית אחרי שיפוץ
press to zoom
בריכה ציבורית אחרי שיפוץ
בריכה ציבורית אחרי שיפוץ
press to zoom
בריכה ציבורית שלבי הקמה
בריכה ציבורית שלבי הקמה
press to zoom
בריכת שחיה ציבורית
בריכת שחיה ציבורית
press to zoom

שיפוץ בריכות שחייה ציבוריות

 שיפוץ בריכות שחיה מתבצע, לרוב,  עקב חוסר התאמה של הבריכה לתקנים לבניית בריכה ציבורית שדורש משרד הבריאות.  גיא פז בעל חברת אגמית הוא בעל רישיון מפעילי בריכות של משרד הבריאות מה שמאפשר לו תכנן ולבצע שיפוץ בריכה על הצד הטוב ביותר בהתאמה מושלמת לכל הדרישות שמציב משרד הבריאות.

bottom of page