top of page

תהליך תכנון בריכה - כל השלבים

עזר המחשה זה נועד לסייע לכם להבין כיצד מתנהל תהליך הבניה.  צפו בתמונות והן יתחלפו מעצמן לפי הסדר הכרונולוגי של הפרויקט

בריכת שחיה טבעית - סוף התהליך
בריכת שחיה טבעית - סימונים
בריכת שחיה טבעית - חפירות
בריכת שחיה טבעית- חפירות
בריכת שחיה טבעית המשך חפירות
בריכת שחיה טבעית - סיום חפירות
בריכת שחיה טבעית-הנחת בד גיאוטכני
בריכת שחיה טבעית- הנחת יריעות איטום
בריכת שחיה טבעית- הנחת סלעים
בריכת שחיה טבעית- התקנות
בריכת שחיה טבעית- ציפוי
בריכת שחיה טבעית לפני המילוי הראשון
bottom of page